Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Medisch en Ethisch Sporten” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

Sensibiliseren van onze clubs op zowel medisch als ethisch vlak door middel van specifieke mails met betrekking tot beide onderwerpen, alsook door het inschakelen van de federatie-API.

Hoe willen we dit bereiken:

- Bijhouden van het aantal sportongevallen per categorie (soort letsel) en samenwerking met arts om in te spelen op specifieke tendensen.

Update: In 2021 werd er nog geen enkele aangifte van een sportongeval ingediend. Uiteraard niet geheel onlogisch gezien het verbod op indoorsporten (behalve voor de U13-jarigen). Ook in 2020 was het cijfer van aangiftes opvallend lager dan voorgaande jaren. Gemiddeld krijgen we jaarlijks zo’n 40 à 50 aangiftes binnen. Ondertussen mag er door iedereen opnieuw gesport worden. Na zo’n lange inactiviteit is het essentieel dat de spieren goed opgewarmd worden en overdrijf zeker in de eerste weken niet. Hou het veilig en doe het rustig aan. 

- Zoveel mogelijk club-API’s aanduiden in clubs met als streefdoel eind 2024 minstens 85 % van onze clubs die een club-API hebben.

Update: Als federatie zetten wij al enkele jaren in op club-API’s. De afgelopen maanden zijn ook heel wat clubs nog extra gecontacteerd geweest om toch iemand aan te duiden. En dit met een groot succes tot gevolg. In Vlaanderen zijn in maar liefst 160 van onze 164 clubs ondertussen aanspreekpunten voor integriteit aangeduid. Het streefdoel van 2024 is dus nu reeds gehaald. Dit betekent echter niet dat hiermee ethiek en integriteit op de achtergrond zal verdwijnen. Begin juli zullen de clubs een nieuwe ethische code ontvangen, opgesteld door de federatie, alsook heel wat nieuwe gedragscodes om te gebruiken binnen de clubs. Daarnaast gaan we ook de ethische commissie trachten uit te breiden in de komende maanden met enkele onafhankelijke vrijwilligers zodat we op een goede en duidelijke manier kunnen brainstormen over actuele thema’s.

- Medisch en Ethisch Sporten in de aandacht brengen via specifieke tips en trics.

Update: De federatie publiceert op regelmatige basis artikels met betrekking op dit beleidsdomein. Er was het afgelopen anderhalf jaar uiteraard vooral aandacht voor de corona-problematiek. Protocollen om veilig te kunnen sporten werden uitgewerkt en worden geïmplementeerd in de clubs, waarvoor dank. De World Table Tennis Day stond dan weer in het teken van “FEMpowerment”, of dames meer respecteren en betrekken in onze sport. Begin 2021 werden, in samenwerking met Gezond Sporten Vlaanderen, 10 tips omtrent letselpreventie gedeeld via de nieuwsbrief en Facebookpagina van de federatie. Ook worden de vorderingen van de clubs in het oog gehouden en gedeeld via nieuwsbrief en Facebook -en Instagrampagina. Zo plaatsten we TTK Berlaar begin juni in de kijker omwille van hun statement naar een rookvrije club. En begin juli starten we het nieuwe seizoen met een volledig nieuwe ethische code en daarbij horende gedragscodes die gebruikt kunnen worden binnen de clubs.

Hieronder een overzicht van alle domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

Clubondersteuning
Competitie heren en dames
Competitie jeugd

Fiscaliteit
G-sport werking
Informatica toepassingen

Jeugdsportproject
Laagdrempelig project
Landelijke evenementen
Landelijke kampioenschappen
Medisch en ethisch sporten
Partners
Provinciale jeugdwerking
Recreatieve werking
Scheidsrechters
Sportkampen
Topsportbeleid
Trainers

LOGO SPORT VLAANDEREN