Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Over ons

Onze missie

De Vlaamse Tafeltennisliga wil een kwalitatieve en efficiënte werking uitbouwen naar alle doelgroepen (Jeugd, recreanten, veteranen, competitiespelers, topsporters, G-sporters, ...), zodanig dat tafeltennissers hun leven lang actief kunnen blijven in de federatie

Waarden:

  • Tafeltennis is voor ons een “life time” sport. [gezondheid]
  • Wij bieden een kwalitatief hoogstaande opleiding en begeleiding [kwaliteit]
  • Wij werken autonoom ten opzichte van koepel en andere organisaties [onafhankelijkheid]
  • Wij bieden activiteiten aan op elk niveau [kwantiteit]
  • Geen enkele normale gebeurtenis mag het voortbestaan van de VTTL in gedrang brengen [stabiliteit]
  • De leden van de VTTL worden niet beoordeeld op basis van elementen die niets met de tafeltennissport als dusdanig te maken hebben (geslacht, afkomst, religieuze of politieke overtuiging, extra- sportieve relaties, etc.) [objectiviteit]

Organigram

Landelijke Commissies/Comités

LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING (AV)

Voor Antwerpen:
Van den Broeck Werner
Gijs Marc
Gevers Tim
Voor Limburg/Kempen:
Bruinen John
Van den Bergh Martin
Mentens Michel
Voor Oost-Vlaanderen:
Amelinckx Hedwig
Iserentant Evert
Willems Paul
Voor West-Vlaanderen:
Denys Jacques
‘T Jonck Wilfried
Vanmassenhove Jeroen
Voor Vlaams Brabant & Brussel:
Decupere Danny
Messiaen Michèle
Thysen Pieter
 

 

LEDEN VAN DE LANDELIJKE RAAD VAN BESTUUR (LRvB)

Denys Jacques: Voorzitter, boekhouding, personeel, topsport en bijscholingen
Gijs Marc: Ondervoorzitter, Bouw-en bouwfonds, OS2020-2024, sponsoring, opvolging beleidsplan
Amelinckx Hedwig: Lid, Landelijke interclub, Vlaams Doping Tribunaal, Recreanten- en veteranenwerking, Landelijke arbitrage
Decupere Danny: Lid, VTTL-organisaties, website, jeugdwerking, jeugdsport
Van den Bergh Martin: Huishoudelijke reglementen, sportreglementen, statuten, opvolging commissies en verslagen

Termijn mandaten leden: klik hier

SECRETARIS-GENERAAL (SG)

Noppe Frederik

LEDEN VAN DE TRANSFERCOMMISSIE (LTrCie)

Secretaris-Generaal: Noppe Frederik
Leden: Lemmens Herman en Moreau Kenny

LANDELIJKE INTERCLUBLEIDER

Lemmens Herman

EVENEMENTEN - ORGANISATIES 

Noppe Frederik en Moreau Kenny

LEDEN VAN DE LANDELIJKE ARBITRAGECOMMISSIE (LACie)

Van Oeckel Philip (ANT), Willems Paul (OVL), Cosemans Gilbert (LK), Devuyst Monique (WVL) en Thysen Pieter (VLB) - voorzitter en taakverdeling te bepalen op eerstvolgende vergadering

LEDEN VAN DE LANDELIJKE RECREATIE/VETERANEN COMMISSIE (LRVC)

Delafonteyne Yves (ANT), Oosters Bruno (OVL), Timmermans Walter (VLB), Vansomeren Patrick (LK) en Van den Noortgate Wesley (STCR) - voorzitter en taakverdeling te bepalen op eerstvolgende vergadering

LANDELIJKE KLASSERINGS COMMISSIE (LKlCie)

Leden nog te bekrachtigen op eerstvolgende vergadering LRvB

LEDEN VAN HET TECHNISCH COMITÉ (TeCo)

Lid: Lemaire André
Technisch directeur Topsport: Closset Marc
Trainers topsport: Agnello Carlo
Sporttechnisch Coördinator: Willems Jo
Recreatie- & Jeugdcoördinator: Van Den Noortgate Wesley
Jeugdtrainer -12: Geerts Pieter
Voorzitter en taakverdeling te bepalen op eerstvolgende vergadering

LEDEN VAN DE TOPSPORT COMMISSIE (TSC)

Voorzitter: Closset Marc
Afgevaardigde Landelijke Raad van Bestuur: Denys Jacques
Afgevaardigde TeCo: Lemaire André
Afgevaardigde spelers: Nuytinck Cedric
Afgevaardigde Sport Vlaanderen: Verlinde Tommy
Afgevaardigde medische cel: Dieussaert Tom
Trainer Topsport: Agnello Carlo

LANDELIJKE JEUGDCOMMISSIE (LJC)

Sporttechnisch coördinator: Willems Jo

LEDEN VAN HET MEDISCH COMITÉ (LMC)

Mentaal begeleiders: Heylen Rudi en Nijs Peter
Fysiek begeleider: Dieussaert Tom

LANDELIJK CONTROLECOMITE M.V.S. en E.V.S. (LCC)

Secretaris: Administratief Coördinator: Lamproye Dirk
Leden: Agnello Carlo - Noppe Frederik - Willems Jo - Geerts Pieter - Lemmens Herman
Voorzitter en taakverdeling te bepalen op eerstvolgende vergadering

TRAINERS PROVINCIALE WERKING -12

Algemene sturing en hoofdverantwoordelijke: Geerts Pieter
Antwerpen: Nog te bepalen
Limburg Kempen: Dimitrova Elena, Janik Maxim en Poel Lies
Oost-Vlaanderen: Van den Noortgate Wesley
Vlaams-Brabant en Brussel: Nog te bepalen
West-Vlaanderen: Willems Jo

LANDELIJKE RECHTSCOMMISSARIS (LRC)

Gadeyne Joris: nog te bekrachtigen op eerstvolgende LRvB

LANDELIJKE TUCHTCOMMISSIE (LTuCie)

Leden nog te bekrachtigen op eerstvolgende LRvB.

LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE (LBC)

5 voorzitters van de provinciale tuchtcommissies: nog te bekrachtigen op eerstvolgende LRvB
 

LOGO SPORT VLAANDEREN      logo Ethias      logo Tibhar