Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Laagdrempelig Aanbod” aan bod. Het thema is de komende jaren gericht op recreatieve 55-plussers.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

De drempel verlagen voor recreatieve 55-plussers naar onze sport en naar onze clubs door - in samenwerking met partners - een specifiek sportaanbod tafeltennis aan te bieden dat is aangepast aan de noden en behoeften van deze doelgroep. Een toename van het aantal aangesloten 55-plussers stijgt tegen 2024 met 10%. 

Hoe willen we dit bereiken:

- Ontwikkelen van een specifiek aanbod voor recreatieve senioren in de clubs. We bouwen op en bereiken tegen 2024 in totaal 27 clubs. Dat is een verdriedubbeling t.o.v. het aantal clubs met een werking in 2020.

Update: Het aanbod in de clubs zal bestaan uit twee luiken. Eerst wordt een samenwerking opgezet tussen deelnemende clubs en een senioren organisatie uit de buurt onder de vorm van een lessenreeks van minimaal 5 lessen. Daarnaast zullen de clubs een duurzaam wekelijks aanbod in eigen club organiseren of opstarten, voor minstens 40 weken per jaar. 2021 is het eerste jaar van dit project en daardoor wordt de opstart noodgedwongen vertraagd in gang gezet. Het doel was en blijft nog steeds om met 10 pilootclubs te starten, maar dat zal nu pas vanaf het nieuwe seizoen kunnen beginnen (met goede hoop op gunstige maatregelen). Vanaf 2022 rekenen wij op een groei tot 15 clubs en zo verder tot ons einddoel in 2024 van 27 clubs is bereikt.

- Onze clubs opleiden en informeren

Update: Dit project zal in fasen moeten groeien omdat er nog geen dergelijke werking bestaat bij de meeste clubs. Ook de kennis moet worden opgebouwd. Daarom dat we eerst starten met pilootclubs om vanuit deze werkingen 'good practices' te maken naar andere clubs toe. Gezien we later starten in 2021 zal de federatie tegen het einde van het kalenderjaar opleidingen of workshops aanbieden aan kandidaat clubs die willen starten vanaf 2022. Onze kennis zullen wij tevens delen via ons platform voor recreatieve doelgroepen en via afgedrukte lesfiches.
 

Hieronder een overzicht van alle domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

Clubondersteuning
Competitie heren en dames
Competitie jeugd
Fiscaliteit
G-sport werking
Informatica toepassingen
Jeugdsportproject
Laagdrempelig project
Landelijke evenementen
Landelijke kampioenschappen
Medisch en ethisch sporten
Partners
Provinciale jeugdwerking
Recreatieve werking
Scheidsrechters
Sportkampen
Topsportbeleid
Trainers