Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Vorig jaar kozen we ervoor om dit voor het eerst visueel voor te stellen. Dit jaar geven we een terugblik van onze acties in 2021 en kijken we vooruit naar de acties in 2022. We zullen ons opnieuw tweewekelijks focussen we op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Trainers” aan bod. 

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

3 % meer gekwalificeerde trainers tegen 2024 en een jaarlijks aanbod voorzien voor bijscholingen.

Hoe wil de federatie dit bereiken:

- Onze cursussen hervormen om de instap laagdrempelig te maken en de doorstroming te bevorderen.

Acties 2021: Er werd nagedacht over een opsplitsing van de initiatorcursus dat de instroom moet bevorderen. Echter had de Vlaamse Trainersschool zelf ook nog een hervorming in de planning, die nog niet werd kenbaar gemaakt en daardoor werd een beslissing hieromtrent afgewacht.

Acties 2022: De Vlaamse Trainersschool deed hun visie uit de doeken met het oog op herwerking van het cursusmodel. Deze heeft als doel om de cursussen op te delen, enerzijds op niveau en anderzijds op doelgroep (participatie gericht en prestatie gericht). De federatie bekijkt de opties.

- Meer trainers opleiden door jaarlijks aanbod van cursussen. Tegen 2024 leiden we per jaar 36 nieuwe trainers op.

Acties 2021: Twee cursussen voor initiator werden afgewerkt in 2021, één in Tielt en één in Hoeselt. De opstart werd heel moeilijk gemaakt door de corona maatregelen. Er werd gestart met digitale theorie lessen en daarna overgegaan tot de normale gang van zaken vanaf einde juni. In totaal hebben 29 cursisten hun kwalificatie van initiator tafeltennis behaald. In september werd een cusus Trainer B gestart. Deze cursus vindt afwisselend plaats in Leuven en Gent en loopt door in het jaar 2022.

Acties 2022: De cursus trainer B zet zicht verder. Ondertussen werden ook nog drie andere cursussen gestart. Een Start 2 Coach cursus in Galmaarden. Dit is de vernieuwde module 1, het algemene deel. Cursisten die daar afstuderen krijgen een attest en kunnen desgewenst dit jaar of later aansluiten bij de modules 2-3-4 van het specifieke deel. In Nodo (17 deelnemers) en Aarschot (15 deelnemers) is een cursus initiator opgestart.

- Bijscholing voorzien voor de actieve trainers en docenten zodat continuïteit gegarandeerd blijft.

Acties 2021: De VTTL zette de schouders onder de VTS-Plus marathon met twee tafeltennisgerichte webinars op 4 maart 2021 en en 18 maart 2021. Iedereen kon inschrijven ook wie geen trainerskwalificatie heeft. De VTTL organiseerde ook een jaarlijks trainerscongres met bijscholingen voor onze trainers op 24 april 2021. Door de corona maatregelen diende het congres digitaal te worden uitgevoerd. De sessie van Tom Faes over aandacht was zeer geslaagd. Met een 70-tal inschrijvingen was dit zeker een succes. Om de benjaminwerking in onze federatie en onze clubs te ondersteunen, heeft de VTTL in 2021 een instructievideo gemaakt die gedeeld werd met de clubs. Tot slot dachten wij ook aan onze docenten om hen up-to-date te houden met betrekking tot het nieuwe vak feedback en zelfreflectie en werden 4 nieuwe docenten ingelijfd voor de VTS cursussen.

Acties 2022: De VTTL heeft dit keer een internationale lesgever gestrikt voor een webinar over tafeltennis in de VTS-Plus marathon. Op donderdag 17 maart 2022 zal Jaroslaw Kolodziejczyk inzoomen op de verschillende aspecten van succesvol coachen. Er staat ook opnieuw een VTTL trainerscongres op de planning op 9 april 2022 met nog een internationale spreker Jozé Uhr. Voor de trainers uit de structuur van de provinciale werkingen komt er een specifieke bijscholing in het voorjaar. Op het einde van jaar in december komt er opnieuw een tweejaarlijkse Dag van de Trainer door de Vlaamse Trainersschool, waarop eventuele samenwerking met de federatie nog moet worden besproken. Voor onze docenten zelf voorzien wij ook de nodige bijscholingen via eigen werking of via het aanbod van de VTS. Last but not least wordt dit jaar volop gewerkt aan een digitalisering van het cursus en opleidingsaanbod, meerbepaald om dit in een e-learning aanbod te gieten.

Hieronder een overzicht van alle domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

 • Clubondersteuning
 • Competitie heren en dames
 • Competitie jeugd
 • Fiscaliteit
 • G-sport werking
 • Informatica toepassingen
 • Jeugdsportproject
 • Laagdrempelig project
 • Landelijke evenementen
 • Landelijke kampioenschappen
 • Medisch en ethisch sporten
 • Partners
 • Provinciale jeugdwerking
 • Recreatieve werking
 • Scheidsrechters
 • Sportkampen
 • Topsportbeleid
 • Trainers