Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Trainers” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

3 % meer gekwalificeerde trainers tegen 2024 en een jaarlijks aanbod voorzien voor bijscholingen.

Hoe willen we dit bereiken:

- Onze cursussen hervormen om de instap laagdrempelig te maken en de doorstroming te bevorderen.

Update: Er wordt gewerkt aan een opsplitsing van de initiatorcursus dat de instroom moet bevorderen. Een initiator B die gericht is op beginnende spelers en een initiator A die gericht is op spelers t.e.m. competitieniveau E/D.

- Meer trainers opleiden door jaarlijks aanbod van cursussen. Tegen 2024 leiden we per jaar 36 nieuwe trainers op.

Update: Door de corona crisis werden twee initiatorcursussen van 2020 verzet naar 2021. Deze zijn inmiddels net gestart. De eerste lessen zullen online gegeven worden. De cursus van Tielt heeft 16 deelnemers en de cursus van Hoeselt heeft er 17. In september zal er een nieuwe cursus Trainer B van start gaan (bij voldoende inschrijvingen). De cursus zal afwisselend plaatsvinden in Leuven en Gent. 

- Bijscholing voorzien voor de actieve trainers en docenten zodat continuïteit gegarandeerd blijft.

Update: De VTTL zet de schouders onder de VTS-Plus marathon met twee tafeltennisgerichte webinars op 4 maart 2021 en en 18 maart 2021. Iedereen kan inschrijven ook wie geen trainerskwalificatie heeft. De VTTL organiseert jaarlijks een trainerscongres met bijscholingen voor onze trainers, ook voor hen zonder kwalificatie. Ons congres zal dit jaar digitaal gebeuren op 24 april 2021 met normaal gezien vervolgsessie(s) op minstens één van de tafeltennis webinars van de VTS-plus marathon. Nieuwe docenten worden waar mogelijk bijgeschoold om aan de slag te gaan in onze cursussen. Om de benjaminwerking in onze federatie en onze clubs te ondersteunen, werkt de VTTL in 2021 aan een aparte bijscholing specifiek gericht naar deze doelgroep.

Hieronder een overzicht van alle domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

 • Clubondersteuning
 • Competitie heren en dames
 • Competitie jeugd
 • Fiscaliteit
 • G-sport werking
 • Informatica toepassingen
 • Jeugdsportproject
 • Laagdrempelig project
 • Landelijke evenementen
 • Landelijke kampioenschappen
 • Medisch en ethisch sporten
 • Partners
 • Provinciale jeugdwerking
 • Recreatieve werking
 • Scheidsrechters
 • Sportkampen
 • Topsportbeleid
 • Trainers

LOGO SPORT VLAANDEREN