Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Partners” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

Het verhogen van het aantal partners tegen eind 2024 met 20 % t.o.v. de huidige situatie.

Hoe willen we dit bereiken:

 • Tegen eind 2024 minstens 3 specifieke partnerdossiers verder uitbouwen en verbeteren. 

Update: Momenteel heeft de federatie 3 specifieke partnerdossiers op maat uitgewerkt voor potentiële partners. Indien deze uitwerkingen tot een effectieve samenwerking leiden, zal hierover gecommuniceerd worden. Daarnaast versterkt de federatie haar kennis omtrent de sponsoruitwerking via een bijscholing digitale marketing. Dit werd door Sport Vlaanderen georganiseerd in samenwerking met Sportcloud. 

 • Tegen eind 2024 het contact met potentiële sponsors verhogen met minstens 10 % t.o.v. de huidige situatie.

Update: In 2020 werden 160 bedrijven gecontacteerd met de vraag voor een samenwerking. Momenteel heeft de federatie 169 bedrijven gecontacteerd. Dat is iets meer dan de beoogde doelstelling van 5% voor 2021. 

 • Partneractivatie met partners verhogen met minstens 2 per jaar tegen eind 2024.

Update: Huidige partnerschappen worden volgens de overeenkomst met Tibhar en Shop-ping geactiveerd. Dit is vooral zichtbaar op de kleding van de A-kern spelers en de sociale media berichten van de wedstrijden. Momenteel heeft de federatie nog geen akkoord over een samenwerking met nieuwe partners waardoor activaties niet mogelijk zijn. Een partneractivatie is een uitwerking van de samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld een netwerkavond, een projectdag op een evenement van de federatie of een actie/bericht over de partner op sociale media zijn. Dit wordt steeds in onderling overleg met de partner uitgewerkt.

Hieronder een overzicht van de overige domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

 • Clubondersteuning 
 • Competitie heren en dames
 • Competitie jeugd
 • Fiscaliteit
 • G-sport werking
 • Informatica toepassingen
 • Jeugdsportproject
 • Laagdrempelig project
 • Landelijke evenementen
 • Landelijke kampioenschappen
 • Medisch en ethisch sporten
 • Partners
 • Provinciale jeugdwerking
 • Recreatieve werking
 • Scheidsrechters
 • Sportkampen
 • Topsportbeleid
 • Trainers

LOGO SPORT VLAANDEREN