Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt de beleidsfocus “Jeugdsport” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

Het verhogen van het aantal aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) met 10% tegen 30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (2.653). We willen hierbij extra aandacht besteden aan de benjamins en de meisjes.

Hoe willen we dit bereiken:

- Verhogen van het aantal aangesloten benjamins (jonger dan 9 jaar) met 10% tegen 30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (415).

Update: Voor het seizoen 2020-2021 zien we helaas een daling van het aantal benjamins naar 379. Dit is ongetwijfeld het gevolg van corona. Hoewel trainingen voor u12 grotendeels konden doorgaan zijn er toch veel clubs die hun werking niet op een normale manier konden organiseren en was het aantrekken van nieuwe spelers geen evidentie. Er wordt een aangepast programma voor de benjamins uitgewerkt en sinds enkele weken kan ook de provinciale benjaminwerking opnieuw opgestart worden.

- Verhogen van het aantal aangesloten meisjes (jonger dan 18 jaar) met 10% tegen 30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (423).

Update: Voor het seizoen 2020-2021 zien we helaas een daling van het aantal meisjes naar 403. Dit is ongetwijfeld het gevolg van corona. In het jeugdmagazine van december 2020 werd er extra aandacht besteed aan de meisjes en de dames. Er was een artikel waarin allerlei cijfermateriaal verzameld werd en een artikel waarbij er enkele rolmodellen aan het woord kwamen. 

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek waren:

•          De instroom is te laag want met slechts 20% meisjes bij de u12-jarigen scoren we beduidend minder dan het gemiddelde over alle sportfederaties. Initiatieven zoals speciale opendeurdagen voor  meisjes worden extra beloond via het jeugdsportfonds. 

•          Hoe hoger het niveau hoe hoger het aandeel van de meisjes is. Meisjes die kunnen deelnemen aan de stages en andere club overstijgende activiteiten zijn wellicht minder geneigd om af te haken, enerzijds omdat ze meer en beter begeleid worden en anderzijds omdat ze meer in contact komen met leeftijdsgenoten die dezelfde interesses delen en waaruit vriendschapsbanden ontstaan. Dat laatste is van groot belang en dat kwam ook terug bij de rolmodellen. Ook binnen de clubs zou hier aandacht voor moeten zijn door bijvoorbeeld een aparte training voor meisjes te voorzien. Dit wordt extra beloond via het jeugdsportfonds.

•          Het aantal vrouwelijke trainers is de laatste jaren gestegen maar is procentueel gezien nog steeds heel laag. Vrouwelijke trainers kunnen zeker een rolmodel zijn voor jonge meisjes die beginnen met tafeltennis. Bij de VTTL zijn er vooral bij de jongste leeftijdscategorie (benjamins) al veel vrouwelijke trainsters aan de slag. Ook in de clubs kan dit zeker een hulpmiddel zijn om extra meisjes aan te trekken of te behouden. Dat wordt dan ook eveneens beloond via het jeugdsportfonds.

- De kwantiteit en kwaliteit van de trainers verhogen.

Update: Ons jaarlijks trainerscongres werd dit jaar door omstandigheden digitaal georganiseerd. Met een 70-tal deelnemers was dit een groot succes. Op de Dag Van De Trainer waren er ook 2 sprekers uitgenodigd voor tafeltennis. Daarnaast werd er ook door VTS een heuse bijscholingsmarathon georganiseerd waar eveneens 2 sessies voor tafeltennis werden voorzien. Via het jeugdsportfonds kunnen inschrijvingsgelden voor bijscholingen (gedeeltelijk) gerecupereerd worden.

Momenteel zijn er 72 clubs ingeschreven voor het jeugdsportproject. Inschrijven kan nog tot 30 juni 2021 via jowillems@vttl.be. In de maand juni zullen de clubs ook een nieuw jeugdmagazine ontvangen met alle informatie over het jeugdsportproject.

 

Hieronder een overzicht van alle domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

Clubondersteuning
Competitie heren en dames
Competitie jeugd

Fiscaliteit
G-sport werking
Informatica toepassingen
Jeugdsportproject
Laagdrempelig project
Landelijke evenementen
Landelijke kampioenschappen
Medisch en ethisch sporten
Partners
Provinciale jeugdwerking
Recreatieve werking
Scheidsrechters
Sportkampen
Topsportbeleid
Trainers

LOGO SPORT VLAANDEREN