Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Ethisch Sporten

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Wij hebben het nieuws, zoals verschenen in de Franstalige pers, over de Waalse topsportproblemen ook vernomen en direct onze eigen topsportwerking gecontacteerd. Na gesprekken met spelers en trainers zijn er momenteel geen signalen dat er ook Vlaamse spelers betrokken zijn bij deze zaak. Binnen onze topsportwerking blijven we dit uiteraard van dichtbij opvolgen.

De Vlaamse Tafeltennisliga is begaan met de gezondheid en het welzijn van haar sporters en participeert in een aantal projecten opgezet door de Vlaamse overheid en universiteiten. In navolging op de ondertekening van de Panathlon-verklaring, over de rechten van het kind in de sport, legt onze federatie sinds enkele jaren extra accenten inzake ethiek in de sport, gericht naar bestuurders, trainers, sporters, scheidsrechters en ouders. Tegen de start van het nieuwe seizoen 2021-2022 zetten we hier nog extra op in om ook onze clubs te ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten. Een volledig nieuwe ethische code voor de clubs wordt momenteel uitgewerkt. Dit alles met één centrale doelstelling: het welbevinden van het kind.

Voor de aangesloten clubs is het van cruciaal belang om te blijven inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in de club en zorg te dragen over de integriteit van de leden. De Vlaamse Tafeltennisliga en haar clubs stellen zich tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

Binnen ons Intern Reglement wordt expliciet verwezen naar integriteit in hoofdstuk 10. En een specifiek apart tuchtreglement werd opgenomen inzake grensoverschrijdend gedrag. Enerzijds heeft de federatie een gedragscode voor haar eigen bestuurders en personeelsleden, voor topsporters die deelnemen aan de topsportwerking van de federatie, en voor trainers/coaches die in opdracht van de federatie werken. Deze gedragscodes dienen verplicht aanvaard te worden door deze betrokkenen. Anderzijds zal de federatie aan haar clubs een gedragscode ter beschikking stellen voor de verschillende doelgroepen (bestuurders, trainers, leden, scheidsrechters en ouders).

Via de gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), gaat de federatie bij de start van het nieuwe seizoen de clubs vragen om dit mee te integreren in hun werking. Deze code is van toepassing voor alle clubleden. Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code, in samenwerking met de club-API (aanspreekpunt integriteit). De verschillende codes zullen jullie tijdig bezorgd worden en zullen nadien ook online terug te vinden zijn.

Bij de API kunnen leden, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In ondertussen 140 clubs is er een club-API aangeduid. U kan uiteraard ook steeds terecht bij de federatie-API.

Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in de sport. De federatie gaat er dan ook vanuit dat al onze clubs maximaal blijven inzetten op preventie en correct informeren om dergelijke mistoestanden uit onze sport te houden.

 


LOGO SPORT VLAANDEREN