Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Fair-Play

Fair-play

Fairplay en ethiek in onze sport wordt ook door de federatie hoog in het vaandel gedragen. In onze sport is er slechts sporadisch een geval van agressie. Wedstrijden verlopen doorgaans in een sfeer van collegialiteit waar medespelers en tegenstrevers bij elkaar scheidsrechteren. Supporters die komen zijn gepassioneerd en gedisciplineerd. Bij problemen kan men steeds beroep doen op een onafhankelijke commissie, die zowel op provinciaal als landelijk niveau de scheiding der machten respecteert. De tuchtcommissie staat garant voor een eerlijk en onafhankelijk adviesorgaan binnen de VTTL.

Enkele tips voor spelers:

- Verontschuldig je tegenover je tegenstander bij het maken van een ‘netje’ of ‘kantje’.
- Plaats plezier en inzet boven winnen.
- Hou je palet in je handen, gooi ze niet weg bij het verliezen van een punt of set.
- Respecteer steeds de scheidsrechter, want zonder hem is er geen wedstrijd mogelijk.
- Zorg ervoor dat je vuilnis altijd in de vuilnisbak werpt. Opgeruimd staat netjes!
- Speel om te winnen, maar leer omgaan met verlies.
- Zoek geen excuses als je verliest. Goede verliezers krijgen meer respect dan slechte winnaars.
- Blijf positief, ook als je verliest.
- Als je zelf gerespecteerd wil worden, respecteer dan ook de scheidsrechter, je medespelers, de tegenstander en het materiaal.
- Schop niet tegen tafel.
- Waardeer ook mooie punten van je tegenstander.
- Tafeltennis is een individuele sport, maar moedig je ploeggenoten aan als je in team speelt.
- Hou het leuk! Onthou dat spelvreugde de basis van succes is.
- Respecteer zowel je teamgenoten als je tegenstanders.
- Speel om te winnen! Spelen om niet te verliezen kan het ware doel van competitie doen verliezen…
- Zeur niet over de tafels, balletjes, tegenstanders,… Kijk eerst naar jezelf.
- Ban alle gezeur tijdens training en/of wedstrijd.
- Probeer tafeltennis leuk te maken en leuk te houden.
- Een speler die kan verliezen, komt er als winnaar uit.
- Door zelf respect te tonen, dwing je respect af.

Enkele tips voor trainers, ouders en toeschouwers:

- Tafeltennis is plezier maken… Blijf kalm en relaxed tijdens een tafeltenniswedstrijd.
- Juich ‘kantjes’ en ‘netjes’ niet toe.
- Besef dat jonge tafeltennissers nog kinderen zijn. Zij zitten volop in een leerproces.
- Denk goed na over je woordkeuze. Gebruik nooit scheldwoorden of opruiende taal.
- Ga nooit in discussie: noch met de tegenstander, noch met de scheidsrechter!
- Reageer niet op uitlatingen van wie dan ook.
- Moedig altijd aan! Maar hou het stil tijdens de punten…
- Evalueer niet alleen het wedstrijdresultaat... maar ook de houding, de mentaliteit van je speler. Doe dit liefst niet onmiddellijk na de wedstrijd.
- Ban alle gezeur tijdens training en wedstrijden.
- Behandel je spelers (of kind) op dezelfde manier na winst en verlies.
- Maak tijd voor een praatje met de tegenstanders, toon het goeie voorbeeld!
- Blijf positief, ook als je kind / speler verliest.
- Moedig altijd aan, ook als het wat minder gaat.
- Leer kinderen toegeven dat de tegenstrever beter is en leer hen daar waardering (bewondering) voor op te brengen.
- Tafeltennis is ‘fun’. Kijk kalm en relaxed naar een tafeltennismatch.
- Sportieve opvoeding is vorming voor het leven.
- Niemand is perfect, iedereen heeft het recht om fouten te maken.
- Reageer op een gepaste manier op onsportieve uitlatingen van uw kind / speler.
- Wijs je spelers op hun verantwoordelijkheid als ze zich slecht of onsportief gedragen tijdens het sporten.

 


LOGO SPORT VLAANDEREN