Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Doping en Sport

Bij het horen van het woord doping denkt iedereen aan het gebruik van een verboden stof. Er is echter meer dan alleen het gebruik van verboden stoffen of methoden. Met de term ‘dopingpraktijken’ worden alle praktijken bedoeld waar een sporter en zijn entourage zich moeten van onthouden om geen dopingovertreding te begaan.

Dopingpraktijken zijn:

- De aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam van een sporter
- Het gebruik van een verboden stof of een verboden methode (ook het onbewust gebruik van verboden stoffen door bv. het gebruik van een gecontamineerd voedingssupplement, is strafbaar)
- Het weigeren, niet komen opdagen of ontwijken van een dopingcontrole
- Het niet of onvolledig meedelen van verblijfsgegevens als elitesporter (elke combinatie van drie gemiste controles en/of aangifteverzuimen binnen een periode van achttien maanden wordt als een overtreding beschouwd.)
- Het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk onderdeel van de dopingcontrole
- Het bezit van verboden stoffen en methoden
- Het verhandelen of de poging tot verhandelen van om het even welke verboden stof of verboden methode
- De toediening, of de poging tot toediening van een verboden stof of verboden methode aan om het even welke sporter
- Het aanmoedigen van, helpen bij, vergemakkelijken van, mogelijk maken van, aanzetten tot, verbergen van, of om het even welke medeplichtigheid in het kader van een overtreding van de antidopingregels.

Een lijst van de verboden stoffen (geldig vanaf 1 januari 2013) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is ook terug te vinden op de website www.dopinglijn.be. Het interne tuchtreglement betreffende doping kan U ook terugvinden in onze Huishoudelijke Reglementen.

LOGO SPORT VLAANDEREN