Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Seksueel misbruik

Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het gratis nummer 1712 terecht met vragen en meldingen van elke vorm van geweld.

Eén aanspreekpunt voor de burger

“Geweld, misbruik en kindermishandeling zijn maatschappelijke problemen die een bijzonder zware impact hebben op iedereen die hierbij betrokken is”, zegt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. “Ze tasten de leefkwaliteit en het vertrouwen in een veilige samenleving aan. De voorbije jaren is het duidelijk geworden dat er nood is aan één aanspreekpunt waar de burger terecht kan.”

De werking van het meldpunt

Het meldpunt 1712 is er voor alle burgers. Vermoedens en meldingen van geweld worden er discreet behandeld. Medewerkers van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW) zullen op zeven plaatsen in Vlaanderen mensen te woord staan. Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij een meldpunt in zijn regio. Van elke telefoon wordt een meldingsdossier opgemaakt. Als een melding dringend is, kan het meldpunt meteen doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening of indien nodig het parket.

http://1712.be/

Een extra belangrijk kanaal in functie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, naast de telefonische hulplijn, is de chatbox www.nupraatikerover.be. Je kan hier anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker. Dit is een initiatief van de vertrouwenscentra Kindermishandeling. Privacy gegarandeerd.

 


LOGO SPORT VLAANDEREN