Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Laagdrempelig project” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

De drempel verlagen voor recreatieve 55-plussers naar onze sport en naar onze clubs door - in samenwerking met partners - een specifiek sportaanbod tafeltennis aan te bieden dat is aangepast aan de noden en behoeften van deze doelgroep. Een toename van het aantal aangesloten 55-plussers stijgt tegen 2024 met 10%. 

Hoe willen we dit bereiken:

  • Ontwikkelen van een specifiek aanbod voor recreatieve senioren in de clubs. We bouwen op en bereiken tegen 2024 in totaal 27 clubs. Dat is een verdriedubbeling t.o.v. het aantal clubs met een werking in 2020.

Update: Van september 2021 tot eind december 2021 konden pilootclubs een opstart doen van een werking voor 55+. 12 van de 14 clubs zijn er in geslaagd om een duurzame werking op te starten. 11 van de 12 clubs hebben
samengewerkt met een partner voor minstens 5 sessies. In totaal werden door de 12 clubs samen 244 activiteiten uitgevoerd. Vanaf januari 2022 werd het project opnieuw opengesteld voor nieuwe inschrijvingen. Op dit ogenblik zijn 16 clubs actief met een aanbod, waarvan 5 nieuwe.

  • Onze clubs opleiden en informeren

Update: Een mapje met lessenfiches werd samengesteld en gedrukt voor alle deelnemende clubs. Via dit mapje kregen de clubs een gestructureerde en uitgebreide infobundel op papier over het begeleiden van senioren. Er zijn
ook professionele video's gemaakt over het begeleiden van senioren in tafeltennis, die worden gedeeld met de clubs van de VTTL via het platform doelgroepen.vttl.be. In juni 2022 worden nog infomomenten voorzien met good
practices voor clubs die al meewerken, maar ook zeker voor clubs die nog nieuw willen starten vanaf september 2022. Wij zullen de opstartkans nog verlenen aan geïnteresseerde clubs, gezien het project vanuit Sport
Vlaanderen vanaf 2023 niet verder ondersteund wordt, maar wel op eigen krachten mag blijven voorbestaan.

Hieronder een overzicht van de overige domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan: