Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Partners” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

Verhogen van het aantal partners tegen eind 2024 met 20 % t.o.v. de huidige situatie

Hoe willen we dit bereiken:

 • Tegen eind 2024 minstens 3 specifieke partnerdossiers verder uitbouwen en verbeteren. 

Acties 2021: De doelstelling was om 2 partnerdossier op maat uit te bouwen in 2021. Uiteindelijk werden er 3 dossiers op maat uitgewerkt. Voor één dossier werd geen samenwerking gevonden, voor de 2 andere dossiers werd geen samenwerking gevonden in 2021. Er werd wel een projectmatig partnerschap uitgewerkt in samenwerking met de ITTFoundation voor de Wereld Tafeltennisdag. 
Daarnaast werden 4 partnerdossiers van andere instanties geannalyseerd. Ook werden 4 bijscholingen van de Vlaamse Sport Federatie gevolgd ter verdieping van de kennis. Tot slot werd elk sponsorrecht in waarde omgezet zodat er in de toekomst beter kan ingespeeld worden op specifieke vragen van potentiële partners. 

Acties 2022: Een partnerschap met Westshot werd alvast geofficialiseerd. Westshot zal instaan voor het videomateriaal van onze federatie voor 2022. Daarnaast zijn er concrete gesprekken voor een andere samenwerking. Ook zijn er verkennende gesprekken met verschillende partners omtrent projectmatige samenwerkingen. De federatie zal het partnerdossier in 2022 verder blijven verbeteren en trachten om nieuwe partnerschappen aan te gaan. 

 • Tegen eind 2024 het contact met potentiële sponsors verhogen met minstens 10 % t.o.v. de huidige situatie.

Acties 2021: In 2021 werden 202 bedrijven gecontacteerd met de vraag voor een partnerschap. Daarmee werd de doelstelling van 5% vlot gehaald. Als federatie waren we ook actief op het Sports Business Network, maar dit heeft geen resultaten opgeleverd. 

Acties 2022: De contactname met potentiële partners is voorlopig nog niet opgestart op grote schaal. Het partnerdossier wordt weldra finaal goedgekeurd waarna potentiële partners gecontacteerd kunnen worden. Wel is de federatie in contact met 4 potentiële partners voor een projectmatige samenwerking. De federatie kijkt uit naar nieuwe initiatieven om aanwezig te zijn op sportsponsorings topics in 2022. 

 • Partneractivatie met partners verhogen met minstens 2 per jaar tegen eind 2024.

Acties 2021: In 2021 werd een projectmatige samenwerking opgestart met de ITTFoundation omtrent de wereld tafeltennisdag. Ter uitwerking van dit project werd er één websitepagina aangemaakt en 7 sociale media berichten gedeeld. Dit gebeurde in het kader van het bezoek van Margo Degraef aan een Vlaamse VTTL-club (TTC Tamara Hoeselt won uiteindelijk het bezoek).  

Acties 2022: Een samenwerking met Westshot werd opgestart begin 2022 en reeds gedeeltelijk uitgewerkt op onze website en sociale mediapagina’s. Westshot heeft een aftermovie gemaakt van het BK jeugd, VK ABCDE en het 55+ project. Westshot zal nog regelmatig worden ingeschakeld tijdens organisaties en projecten van de federatie. 

Hieronder een overzicht van de overige domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

 • Clubondersteuning 
 • Competitie heren en dames
 • Competitie jeugd
 • Fiscaliteit
 • G-sport werking
 • Informatica toepassingen
 • Jeugdsportproject
 • Laagdrempelig project
 • Landelijke evenementen
 • Landelijke kampioenschappen
 • Medisch en ethisch sporten
 • Partners
 • Provinciale jeugdwerking
 • Recreatieve werking
 • Scheidsrechters
 • Sportkampen
 • Topsportbeleid
 • Trainers