Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsdomein 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein ‘Recreatieve werking’ aan bod.

Hoofddoelstelling beleidsdomein:

Aantal aangesloten recreanten laten stijgen met 25% tegen 2024

Hoe willen we dit bereiken:

- Clubs stimuleren tot aansluiten van recreanten. Tegen 2024 hebben we een stijging van 4% in het aantal clubs met aangesloten recreanten. Jaarlijks streven we naar drie extra clubs met meer dan 5 aangesloten recreanten

Update 2021: Net zoals ons totaal aantal leden, zijn ook het aantal recreanten gedaald. Dit is het gevolg van een beperkte nieuwe instroom door de lange lockdown. In mei 2021 telde de federatie 1075 aangesloten recreanten, in mei 2020 waren dat er nog 1123. Ook in mei 2020 hadden nog 74 clubs meer dan 5 aangesloten recreanten. In mei 2021 hadden we nog maar 66 clubs met meer dan 5 aangesloten recreanten. De uitdaging wordt dus veel groter en daarom is het van belang dat elke club zijn recreanten aansluit bij de federatie en/of nieuwe recreanten aantrekt. Wist u dat de federatie nog slechts een bijdrage van 6 euro vraagt voor de aansluiting van een recreant, verzekering inclusief?
Update 2022: De recreanten hebben opnieuw een goede boost gekregen, zo blijkt uit de ledencijfers. Het aantal aangesloten recreanten tussen 2021 en 2022 is gestegen met 236 leden, een stijging van maar liefst 23%. De provincie West-Vlaanderen heeft het grootste aantal aangesloten recreanten, gevolgd door de provincie Antwerpen. Er is voornamelijk een toename van het aantal clubs met meer dan 20 recreanten. De federatie doet al enkele jaren financiële inspanningen voor deze doelgroep en voorziet vanaf het huidige nieuwe seizoen nog een extra tegemoetkoming aan de clubs die hun recreanten aansluiten. Meer info hierover bij ons secretariaat te bekomen.

- Clubs ondersteunen in hun aanbod voor recreanten

Update 2021: Er zijn verschillende middelen waarmee de federatie clubs wilt ondersteunen in hun recreantenwerking. NG-criteriums kunnen worden georganiseerd met ondersteuning, maar dat was door de covidmaatregelen het afgelopen seizoen helaas niet mogelijk. Diest, Sokah Hoboken en Nodo Ekeren waren kandidaat, maar die toernooien moesten worden afgelast. Daarnaast is er de wedstrijdformule voor interne recreantencompetitie in de clubs, die wordt aangeboden op het platform voor doelgroepen van de federatie. In 2021 maakten in totaal 20 clubs hiervan gebruik. We maakten een instructievideo om u hiermee op weg te helpen. Tot slot zet de federatie ook in op recreanten via het nieuwe 55+ project. 14 clubs zijn hiermee gestart in september 2021.
Update 2022: 4 NG-criteriums werden in het voorjaar van 2022 georganiseerd in Hoboken, Wetteren, Oostende en Ekeren. Het platform van de federatie voor doelgroepen promoten wij tegenwoordig als het platform om te starten met tafeltennis, waarop clubs en andere organisatoren veel informatie en tools worden aangereikt. In het project 55+ hebben 16 clubs in het voorjaar van 2022 deze werking gestart of verdergezet. In het najaar sluiten nog eens 4 nieuwe clubs daarbij aan.

- Samenwerkingsverbanden met partners om niet-aangeslotenen te bereiken

Update 2021: Door samen te werken met partners wil de federatie promotie maken naar niet-leden. Initiatiedagen met MOEV werden ingepland als proefproject om later op verder te bouwen. In het najaar 2020 kon er nog eentje doorgaan in Merksplas, maar later werd een geplande instuif in Gent en Oostende geannuleerd door de geldende covidmaatregelen. Luuks Beweegdagen in samenwerking met MOEV, die normaal worden georganiseerd in sporthallen met medewerking van onze federatie, werden ook geannuleerd. Voor het nieuwe seizoen zullen wij opnieuw onze medewerking verlenen voor nieuwe Luuks beweegdagen. Voor de World Table Tennis Day (6 april) werd, in samenwerking met de ITTFoundation, een actie uitgewerkt omtrent FEMpowerment. Lees hier meer over de inhoud van de actie. Binnenkort zal een verslag van het bezoek van Margo Degraef aan TTC Tamara Hoeselt gedeeld worden. Met de drie video's van de clubs werden 33.224 profielen bereikt op sociale media.
Update 2022: Vanaf dit seizoen start de federatie een gestructureerde samenwerking met MOEV om in de clubs instuiven te laten doorgaan onder de benaming 'tafeltennis happening', gericht op kinderen van het lager onderwijs. Alle clubs werden uitgenodigd per mail. Voor de World Table Tennis Day zal Cédric Nuytinck een bezoekje aan de winnende club Rooigem brengen in het najaar van 2022. In augustus staat nog een deelname aan De Sportzomer van Sport Vlaanderen (vroegere Plage Préréréé) in Wenduine op het programma. TTC The Charlies levert daar een bijdrage aan. In september zal KTTC Salamander Mechelen medewerking verlenen aan de K3 Run & Fun in Hofstade van Sport Vlaanderen en Studio 100. Tot slot, vanaf september trachten wij waar mogelijk present te tekenen op de startvergaderingen van MOEV om onze sport te promoten in het onderwijs.

 


LOGO SPORT VLAANDEREN