Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Verkiezingen binnen de VTTL

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen binnen de VTTL-structuur. Tijdens deze verkiezingen worden personen aangeduid die zullen instaan voor het beleid van de federatie. Personen die het beleid van de VTTL en de clubs mee willen helpen bepalen, ondersteunen en verdedigen op Nationaal en Landelijk niveau.

Op 21 mei 2022 wordt de samenstelling van het Bestuur bepaald voor de komende 4 jaar. Zij worden gekozen uit de 15 leden van de Algemene Vergadering van de VTTL (3 leden per provincie). Bij voorkeur zetelt iedere provincie met 1 lid in het Bestuur. Zij staan dan, onder de supervisie van de leden van de AV, in voor het beleid van de VTTL. Zij worden hierin uiteraard bijgestaan door de Secretaris-Generaal en diverse commissieleden op Vlaams en Nationaal vlak.

Personen die het beleid van de VTTL en de clubs mee willen helpen bepalen, onbezoldigd ondersteunen en verdedigen op Nationaal en Landelijk niveau. Daarom wordt op 20 juni 2022 de samenstelling van de commissies voor de 4 komende sportseizoenen vastgelegd. Voelt U zich geroepen? Stel dan uw kandidatuur voor één of meerdere functies via info@vttl.be.

Functies
Voor onderstaande functies worden kandidaturen opgevraagd:

 • Secretaris-Generaal: staat mee in voor de dagelijkse leiding en is op de hoogte van alle lopende dossiers.
 • Landelijke interclubleider: verantwoordelijk voor het goede verloop en de opvolging van de landelijke interclub.
 • Landelijke Evenementenverantwoordelijke: verantwoordelijk voor het goede verloop, opvolging van de reglementen en voorbereiding van de Vlaamse evenementen (Vlaamse kampioenschappen (zowel jeugd, seniors als veteranen) en de Beker van Vlaanderen)) in overleg met de organiserende provincie.

Commissie-leden
Voor volgende VTTL-commissies worden kandidaturen opgevraagd:

 • Het Landelijk Technisch Comité: sturen en voeren de technische aspecten van het beleid uit.
 • Het Medisch en Ethisch Comité: staan in voor alle medische en ethische aspecten binnen het tafeltennis.
 • De Landelijke Arbitragecommissie: staan in voor alle scheidsrechterlijke aspecten binnen de VTTL.
 • De Landelijke Veteranen- en Recreantencommissie: sturen het beleid en organisaties voor veteranen en recreanten.
 • De Landelijke Damescommissie: sturen het beleid en organisaties voor dames.
 • De Landelijke Jeugdcommissie: sturen het beleid en organisaties voor jeugd.
 • De Landelijke Transfercommissie: bevoegd voor alle zaken aangaande transfers.

Verkiezingen KBTTB
Voor onderstaande KBTTB-commissies worden kandidaturen opgevraagd:

 • De Nationale Sport Commissie (NSC) : staan voornamelijk in voor de organisatie en de leiding van de Nationale interclub en de Beker van België.
 • De Nationale Technische Commissie (NTC): bevoegd voor de nationale selecties en de klasseringen van de A- en B0-spelers.
 • De Nationale Evenementen Commissie (NEC): houden zich bezig met de organisatie en opvolging van Belgische Kampioenschappen, Nationale Jeugdcriteria en de Top 12.
 • De Cel Coördinatie Arbitrage (CCA) : Zorgen voor de nodige aanduidingen voor de interclub en de tornooien die onder leiding staan van de KBTTB. Zorgen ook voor de nodige opleidingen om de kwaliteit en kwantiteit van de scheidsrechters te garanderen.

Wie zich geroepen voelt om mee leiding te geven aan het Vlaamse en Belgische tafeltennis, om landelijke of Nationale competities/organisaties te helpen onbezoldigd ondersteunen, om zijn/haar ideeën in daden om te zetten en mee richting te geven aan de toekomst van het Vlaamse en Belgische tafeltennislandschap, kan zich kandidaat stellen voor de hierboven aangehaalde functies, comités en commissies.

De verkiezing voor de positie van Secretaris-Generaal gebeurt op 21 mei 2022, de overige verkiezingen vinden plaats op 20 juni 2022. 

Kandidaturen dienen ingediend te worden voor 15 mei 2022 (SG) en 10 juni 2022 (alle andere functies). Dit kan per GEMOTIVEERDE brief of mail bij de VTTL, Brogniezstraat 41 bus 3 te 1070 Brussel of info@vttl.be met de vermelding VERKIEZINGEN 2022. Alle functies zijn onbezoldigd.