Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Noodfonds

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Vlaamse Regering een aantal maatregelen genomen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen, zijnde cultuur, jeugd en sport. Via de lokale besturen werd er in juni 2020 al éénmalig een bedrag van 83,9 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Op 11 september 2020 maakte de Vlaamse Regering nog eens 10 miljoen vrij voor een aantal sportstructuren die niet betoelaagd worden via het gemeentefonds, zoals sportfederaties, organisatoren van sportevenementen en structurele sportbeleidspartners. Een dossier om middelen te verkrijgen werd opgemaakt en ingediend door de federatie.

Het bestuur van de VTTL heeft op 19 oktober 2020 beslist om de ondersteuning ten bedrage van net geen 75.000 euro voor het overgrote deel door te storten aan de clubs. Zo wordt meer dan 80 % (ongeveer 62.250 euro) van die ondersteuning gebruikt om onze clubs te helpen in deze moeilijke tijden. Vanuit de Regering werd een minimale bijdrage van 60 % (45.000 euro) richting de clubs vooropgesteld. De federatie doet hiermee dus een extra inspanning. Het resterende bedrag wordt door de federatie gebruikt voor de aankoop van desinfecterende middelen voor de provinciale en landelijke evenementen, alsook om de serieuze ledendaling op te vangen zodat de werking niet in het gedrang komt. De verdeling aan de clubs zal gebeuren op basis van de aangesloten leden zoals afgerekend op het einde van het seizoen 2019-2020.

Ook Jacques Denys, voorzitter van de Vlaamse Tafeltennisliga, is zeer verheugd met deze steunmaatregel. “De vraag naar steunmaatregelen om onze clubs levendig te houden was groot. We zijn verheugd dat we hen op deze manier een duwtje in de rug kunnen geven tijdens deze moeilijke periode. Concreet betekent dit dat we ondersteuning kunnen geven aan 164 clubs die hiermee de extra kosten die gepaard gaan met deze pandemie kunnen compenseren. Daarnaast rekenen we op de solidariteit van alle leden om hun favoriete club te blijven ondersteunen en hun lidgeld niet terug te vragen. Onze clubs zijn immers de basis van onze werking en essentieel in dit hele verhaal. Uiteraard hopen wij dat sporten zo vlug mogelijk opnieuw tot de mogelijkheden behoort. We hopen samen sterker uit deze pandemie te geraken.”

 De betaling van deze subsidie gebeurt voor 31 december en zal geen extra administratieve lasten voor de clubs tot gevolg hebben.