Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Nieuwe Topsporthal

Groen licht voor nieuwe topsporthal in Leuven

De Vlaamse Tafeltennisliga en Badminton Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor de bouw van een nieuwe topsporthal op de Redingenhofsite in Leuven. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap - Sport Vlaanderen, de stad Leuven en het GO! onderwijs  met Campus Redingenhof kan het project gerealiseerd worden. Ten laatste in de zomer van 2023 moet de zaal helemaal operationeel zijn.

De fundamenten voor de huidige topsportstructuur van de VTTL werden gelegd in 1997 bij de aanstelling van de nieuwe technisch directeur Bart Vermoesen. Het klikte meteen tussen Bart Vermoesen, die sinds 2016 om familiale redenen de VTTL heeft verlaten, en voorzitter Jacques Denys. Hun droom was de realisatie van een eigen topsportstructuur en bijbehorende zaal. Het leek een ‘mission impossible’ te gaan worden, maar dankzij het doorzettingsvermogen van onze VTTL-bestuurders konden er al snel resultaten geboekt worden.

Denys licht toe: “In 1999 werd er, met de steun van Carla Galle (Voorzitster Bloso, vroegere Sport Vlaanderen), een overeenkomst gevonden tussen Onderwijs en de VTTL. Daarnaast werd een convenant ondertekend met het Redingenhof (Urbain Lavigne, ex-directeur van het Redingenhof), KU Leuven, Stad Leuven (Louis Tobback, ex-burgemeester van Leuven) en de VTTL. Op 1 september 1999 konden we onze intrek nemen in sporthal Redingenhof en in 2000 sloot ook de voetbalfederatie aan. Later investeerde de VTTL nog in een door de ITTF goedgekeurde tafeltennisvloer. Ook onze afgestudeerde topsporters konden in de daarvoor voorziene ruimte blijven meetrainen, dit werd heel duidelijk afgesproken.”

Ondanks de beperkingen werd de topsportwerking in het Redingenhof een groot succes. We zagen in Vlaanderen een grote toename van tafeltennissers met internationale ambities. De Vlamingen konden eindelijk de strijd aangaan met de Walen. Is de opvolger van Jean-Michel Saive een Vlaming? Er wordt alleszins zwaar geïnvesteerd en hard gewerkt om een nieuwe wereldtopper (genre Jean-Michel Saive) af te leveren.

Beste spelers van België

“De laatste jaren heeft de VTTL dankzij een goed uitgebouwde topsportstructuur. zelfs de beste spelers van België afgeleverd”, verklaart secretaris generaal Frederik Noppe. “ Zowel bij de heren (Cédric Nuytinck) als bij de dames (Lisa Lung) zijn de nummers 1 van België opgeleid in Vlaanderen. Zij hebben het hele traject binnen de topsportschool doorlopen en trachten nu verder door te groeien op seniorniveau. Ook heel wat andere toptalenten maken hun opwachting en zullen hopelijk binnenkort doorbreken.”

In topsport hangen resultaten vaak van details af. Om te kunnen concurreren met de toplanden is een verdere professionalisering nodig. Sinds geruime tijd werd het duidelijk dat huidige accommodatie, gedeeld met het Redingenhof en de stad Leuven, niet meer voldoen om te functioneren binnen de high-performance topsportstructuur. Door de uitbreiding van de school werd de bezettingsgraad van de sporthal ook merkelijk opgedreven en kwam het aantal beschikbare trainingsuren de laatste tijd zwaar onder druk te staan.

Tom Dieussaert, huidig technisch directeur topsport a.i., verduidelijkt: “Na een grondige analyse van de strategische werkpunten binnen topsport, na de Olympische Spelen in Rio, werd duidelijk dat het ontbreken van een eigen trainingshal een belangrijk pijnpunt was. De bouw van een eigen infrastructuur vertegenwoordigt dan ook een cruciaal element in de vooruitgang van de huidige werking en dit op alle niveaus. Het goedkeuren van dit ambitieus project laat de VTTL toe om optimaal te functioneren. Het geeft de verschillende trainingsgroepen de mogelijkheid om op permanente basis een uitgebreid aantal tafels en materiaal ter beschikking te hebben, wat de opportuniteit biedt om buitenlandse trainingspartners te laten komen, op eender welk moment noodzakelijk voor de werking.”

Badminton Vlaanderen

Verschillende Vlaamse sportfederaties werden de laatste jaren gecontacteerd om als partner te fungeren. Uiteindelijk werd met Badminton Vlaanderen, dat haar kantoren van Wilrijk naar Leuven wil verhuizen, de perfecte partner voor dit project gevonden. Het gemeenschapsonderwijs GO! en het Redingenhof waren bereid om een grond ter beschikking te stellen. Beide federaties, die voor de bouw van deze nieuwe topsporthal de vzw BaTa Vlaanderen hebben opgericht, hadden 4 miljoen euro nodig om de sporthal te financieren. Het werd een helse opgave om de nodige middelen bijeen te krijgen. Met de steun van de Vlaamse gemeenschap en de stad Leuven werd het nodige bedrag vrijgemaakt.

“Eind maart 2021 hebben we eindelijk groen licht gekregen”, aldus VTTL-ondervoorzitter Marc Gijs. “Twee consortia staan klaar om de sporthal te realiseren. In de komende weken en maanden versturen zij hun offertes. Na onderhandelingen zal BaTa Vlaanderen een keuze maken. Hopelijk kunnen de werken op de Redingensite opstarten in het najaar van 2021 (indien Stad Leuven zonder problemen een bouwvergunning kan afleveren). Bedoeling is dat de topsporthal het bouwwerk van de twee federaties burelen voor Badminton Vlaanderen, de nodige magazijnen, kleedkamers, een polyvalent zaaltje, ruimte voor trainers en fysieke begeleiding, een zaal, geschikt voor acht badmintonvelden, en twee van elkaar te scheiden zalen, goed voor telkens twaalf tafeltennistafels, zal tellen.

De Vlaamse Tafeltennisliga en Badminton Vlaanderen zijn er alvast helemaal klaar voor. De twee federaties geloven rotsvast in het project. Ten laatste in de zomer van 2023 zullen onze elitesporters en topsportleerlingen terecht kunnen in de nieuwe sporthal van het Redingenhof in Leuven.”

Aan het woord: Denys Jacques, Voorzitter van de VTTL

In 1998 stelde de VTTL uit 7 kandidaten een nieuwe Technisch Directeur aan. Het klikte onmiddellijk tussen de voorzitter Jacques Denys en technisch directeur Bart Vermoesen. Bij de besprekingen werd aangestuurd naar een Topsport & Studie werking om echte toppers te creëren.

Na heel wat zoekwerk kwamen we tot een ideale overeenkomst met toenmalig directeur Urbain Lavigne om onze intrek te vinden in KA Redingenhof en de KUL. In 1999 werd er een convenant ondertekend tussen de Minister van Onderwijs, toen de heer Baldewijns en de VTTL en met de steun van Carla Galle en Louis Tobback gingen we van start. Een bijzonder en uniek grensoverschrijdend convenant werd ondertekend met het Redingenhof, de KUL, de Stad Leuven en de VTTL.

Het financieel plaatje was niet eenvoudig maar ook hiervoor vonden we een oplossing, we staken allen de hoofden bij elkaar en werkten uitstekend samen.

  • De school KA Redingenhof richtte de eerste 2 units in voor Topsport & Studie Tafeltennis zodat er kon getraind worden, verduistering en verlichting werden aangepast. 
  • De VTTL nam een ervaren trainer in dienst gesubsidieerd door BLOSO, het huidige Sport Vlaanderen..
  • De VTTL kocht ook voor 500.000 BF (12.500 €) tafeltennismateriaal aan.

Op 1 september 1999 konden we starten en het jaar daarop sloot ook de voetbalfederatie aan om de school te vervoegen daar de Topsport & Studie school nu officieel erkend was. Later investeerde de VTTL nog in een broodnodige ITTF-goedgekeurde tafeltennisvloer. Ook onze afgestudeerde leerlingen konden in de daarvoor voorziene ruimte blijven meetrainen, dit werd heel duidelijk afgesproken.

Het Koninklijk Atheneum Redingenhof breidde verder uit met hun leerlingen. En hierdoor kwam de school in de problemen met de sportinfrastructuur, gelukkig hadden wij onze overeenkomst op papier. Maar nu gaan we dit oplossen met het overschrijdend project BaTa Vlaanderen. Een samenwerking tussen Badminton Vlaanderen en de Vlaamse Tafeltennisliga om een gezamenlijke toptrainingshal te kunnen bouwen, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Sport Vlaanderen, KA Redingenhof/Huis11, Go Brussel alsook de steun van de KUL.

Aan het woord: Dieussaert Tom, Technisch Directeur Topsport

26 maart 2021 is een nieuwe mijlpaal voor de werking van de VTTL. Vanuit het GO onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en meer bepaald de GO scholengroep huis 11, waar het KA Redingenhof deel van uitmaakt, werd op deze datum immers groen licht gegeven voor de uitbouw van een eigen topsportinfrastructuur. Een nieuwe stap in het optimalisatieproces van de topsportwerking van de federatie.

Door het grote succes van de werking van het topsport en studieproject van de VTTL in het KA Redingenhof is jaren geleden reeds de basis gelegd voor een progressieve toename in het aantal atleten met internationale ambitie. Sinds geruime tijd echter werd het voor de federatie duidelijk dat de huidige infrastructuur, gedeeld met het KA Redingenhof en de stad Leuven, niet meer voldoet aan de standaard nodig om te functioneren binnen de voorziene optimale high-performance structuur. Door de uitbreiding van de school zelf werd de bezettingsgraad van de sporthal merkelijk opgedreven en was het aantal beschikbare trainingsuren de laatste tijd zwaar onder druk komen staan. Hierdoor bleek een nieuwe stap naar de ontwikkeling van een eigen zaal absoluut noodzakelijk om een verdere groei van de werking te bestendigen en onze internationale prestatienormen te kunnen behalen.

Na een grondige analyse van de strategische werkpunten binnen topsport, volgend op de Olympische Spelen in Rio in 2016, werd duidelijk dat het ontbreken van een eigen trainingshal een belangrijk pijnpunt was. De bouw van een eigen infrastructuur onder de vorm van een volwaardige zaal met alle toebehoren vertegenwoordigt heden dan ook een cruciaal element in de vooruitgang van de huidige werking, dit op alle niveaus. De federatie hoopt met deze goedkeuring midden 2022 een eigen zaal te af te werken om zo een ideale springplank te hebben richting Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Het goedkeuren van dit ambitieus project laat de VTTL, na de finale constructie, toe om optimaal te functioneren, dit onafhankelijk van de vakantieperiodes, avondactiviteiten van de stad, alsook van de scholengroep en zijn bijbehorende infrastructuur. Het geeft de verschillende trainingsgroepen de mogelijkheid om op permanente basis een uitgebreid aantal tafels en materiaal ter beschikking te hebben, wat de opportuniteit biedt om buitenlandse trainingspartners te laten komen, op eender welk moment noodzakelijk voor de werking. Het centraliseren van de trainingsactiviteiten binnen een enkele topsporthal tafeltennis verbetert de efficiëntie van de werking in zijn globaliteit en de trainingen specifiek. Het uitnodigen van trainingspartners zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland, evenals het afsluiten van kwalitatieve samenwerkingsverbanden kan verwezenlijkt worden door de realisatie van dit nieuwe project. Dit wordt aanzien als een enorme mogelijke surplus voor het trainingsniveau van alle atleten in het prestatieproject van Sport Vlaanderen.

Met het concretiseren van de eigen infrastructuur in de komende jaren heeft de federatie alle kaarten in handen hebben om een enorme kwaliteitsinjectie te geven in het trainingsniveau van de huidige kern. We kijken als VTTL zijnde dan ook met volle verwachting uit naar de start van de constructiewerken.

Aan het woord: Noppe Frederik, Secretaris-Generaal van de VTTL

De VTTL is altijd ambitieus geweest en zal dat hopelijk altijd blijven. Sinds de grote successen langs Waalse zijde, met uiteraard voormalig nummer 1 van de wereld Jean-Michel Saive, blijft het uitkijken naar een opvolger. Een dergelijke wereldtopper wordt uiteraard niet iedere dag geboren en kan er enkel geraken mits hard werk, uitstekende begeleiding en het nodige talent.

De laatste jaren heeft de VTTL de fakkel overgenomen van de Waalse federatie inzake de beste spelers in België dankzij een heel goed uitgebouwde topsportstructuur. Zowel bij de heren (Cédric Nuytinck) als bij de dames (Lisa Lung) zijn de nummers 1 van België opgeleid in Vlaanderen. Zij hebben het ganse traject binnen de topsportschool doorlopen en trachten nu verder door te groeien op het seniorniveau. Ook heel wat andere toptalenten maken hun opwachting en zullen hopelijk binnenkort verder doorbreken.

Topsport moet je professioneel aanpakken en continu verbeteringen trachten door te voeren. Topsport wordt soms met kleine details beslist. Zo is het bouwen van een toptrainingszaal een essentieel punt voor de federatie om onze toppers in ideale omstandigheden te kunnen laten trainen. Enkel op die manier kan je blijven concurreren met de andere landen. De meerwaarde van een eigen trainingsruimte waar onze toppers 24 op 24 en 7 op 7 terecht kunnen is noodzakelijk. Dankzij een heel goede samenwerking met Badminton Vlaanderen, het KA Redingenhof, Huis 11, stad Leuven en Sport Vlaanderen hopen we dan ook zo spoedig mogelijk de eerste steen te leggen.

Aan het woord: Gijs Marc, ondervoorzitter VTTL

Het verhaal van de bouw van een eigen accommodatie voor de VTTL en de topsportwerking van de federatie is een lang verhaal. Eindelijk komt de eindstreep in zicht. Ten laatste in augustus 2023 moet de VTTL in Leuven, op de site van het Redingenhof, kunnen beschikken over een nieuwe trainingshal. Zo’n eigen infrastructuur is hard nodig om verder vooruitgang te kunnen boeken.

Het idee van een eigen sporthal begon vele jaren geleden op te borrelen onder impuls van VTTL-voorzitter Jacques Denys en toenmalig technisch directeur Bart Vermoesen. Niet alleen is de VTTL toen meteen beginnen sparen maar werd ook contact gezocht met andere federaties. Eerst werd er gedacht aan een samenwerking met de volleybal- en de triatlonfederatie, nadien werd samengezeten met de basketbalbond.

Basketbal Vlaanderen koos er voor Leuven te ruilen voor Antwerpen, terwijl Badminton Vlaanderen de omgekeerde richting insloeg. Badminton maakt ook vandaag nog deel uit van de Topsportschool in Wilrijk, maar maakte plannen  om naar Leuven te verhuizen en daar een eigen infrastructuur uit de grond te stampen, mét burelen. Uiteindelijk vonden VTTL en Badminton Vlaanderen elkaar. Na uitgebreid overleg beslisten ze samen een sporthal te bouwen in Leuven.

Met het Redingenhof, waar de Topsportschool van de VTTL nu is gehuisvest en Badminton Vlaanderen met zijn leerlingen terecht wil, werd dank zij toenmalig directeur Urbain Lavigne van de scholengroep, waartoe het Redingenhof behoort, een akkoord bereikt. Het besef dat zo’n eigen trainingsaccomodatie nodig is om vooruitgang te kunnen boeken, was groot. Het GO!, het gemeenschapsonderwijs, en het Redingenhof waren bereid grond ter beschikking te stellen, de twee federaties moesten dan nog op zoek naar de nodige middelen, in totaal zo’n 4 miljoen euro.

Daarvoor werd eind 2017 een dossier ingediend bij toenmalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, aangezien de Vlaamse overheid vierjaarlijks 10 miljoen euro voor de bouw van topsportinfrastructuur in Vlaanderen vrijmaakt. De opmaak van het dossier was een hele klus, want er werd heel wat geëist van Badminton Vlaanderen en de VTTL. De overheid wilde garanties inzake de financiële haalbaarheid van het project en toestemming van het Redingenhof was nodig. Maar het dossier werd tijdig ingediend en in december 2017 volgde de goedkeuring van minister Muyters. 1,8 miljoen euro werd voorbehouden voor de bouw van onze sporthal.

Om het project te kunnen financieren, dachten Badminton Vlaanderen en de VTTL verder aan een lening. Banken werden daarom aangesproken. Terzelfder tijd werden gesprekken gestart met de stad Leuven. De Vlaamse-Brabantse centrumstad zag brood in nieuwe sportinfrastructuur en na lange onderhandelingen zette de stad in september 2018 het licht op groen voor medewerking aan het project. Burgemeester Louis Tobback en zijn schepenen lieten weten 1,6 miljoen euro veil te hebben, als vooruitbetaling op 27 jaar huur van onze zaal.

De moeilijkste hindernis leek genomen, de limietdatum van december 2020, gekoppeld aan de toelage van de Vlaamse overheid, zou worden gehaald. Voorbereidende werken werden opgestart, maar plots rezen weer problemen: de nieuwe directies van het Redingenhof en de scholengroep stelden vragen en de stad Leuven legde voorstellen voor een nieuw Masterplan voor  de hele Redingensite op tafel. Onze sporthal moest er deel van uitmaken. Opnieuw volgde overleg, maar vooral moest goedkeuring van de Vlaamse overheid worden bekomen om uitstel van de bouw van de sporthal te bekomen. Het duurde even, maar uiteindelijk kwam er groen licht. De Vlaamse toelage van 1,8 miljoen euro kreeg een nieuwe limietdatum: augustus 2023.

Belangrijk was dat de stad Leuven erkende dat de bouw van onze sporthal prioriteit geniet en koppelde ons project daarom enigszins los van het Masterplan voor de Redingensite. Het overleg met de Leuvense stadsdiensten verloopt dan ook vlot. Met het Redingenhof, de scholengroep en het GO! probeerde BaTa Vlaanderen vzw, de intussen door Badminton Vlaanderen en de VTTL opgerichte koepelorganisatie, ook verder tot duidelijke akkoorden te komen. Geen makkelijke opgave met zoveel partners aan tafel, maar eind maart 2021 waren ook voor hen alle bezwaren weggewerkt. Een definitief ja van de raad van bestuur van het GO! was een feit.

Voordien werden al voorstellen van aannemers en architecten ingewacht, intussen is ook het volledige technische bestek voor het project klaar. Twee consortia staan klaar om voor BaTa Vlaanderen de sporthal te realiseren. In de komende weken en maanden sturen zij hun offertes in, nadien volgen onderhandelingen en is het aan BaTa Vlaanderen om een keuze te maken. Mogelijk al in het najaar van 2021, ten minste als de stad Leuven zonder problemen een bouwvergunning kan afleveren, kunnen de werken aan de sporthal op de Redingensite worden opgestart.

Badminton Vlaanderen en de VTTL weten in elk geval reeds hoe de sporthal er best uitziet. Bedoeling is dat het bouwwerk van de twee federaties burelen voor Badminton Vlaanderen, de nodige magazijnen, kleedkamers, een polyvalent zaaltje, ruimte voor trainers en fysieke begeleiding, een zaal, geschikt voor acht badmintonvelden, en twee van elkaar te scheiden zalen, goed voor telkens twaalf tafeltennistafels, zal tellen. Aan aannemers en architecten om dat concreet te maken!

Hoe dan ook zijn Badminton Vlaanderen en de Vlaamse Tafeltennisliga er helemaal klaar voor. De twee federaties, verzameld in BaTa Vlaanderen, zijn vastberaden en geloven rotsvast in het project. Ten laatste in de zomer van 2023 zullen onze elitesporters en onze topsportleerlingen terecht kunnen in de nieuwe sporthal van het Redingenhof in Leuven. Het is ook een hoognodige investering, want voor een ambitieuze topsportwerking zijn optimale omstandigheden essentieel, zeker om hoog te blijven mikken en internationaal te blijven meespelen. De nieuwe hal moet de hoeksteen zijn van een beleid waarmee de VTTL nog beter wil doen.