Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Corona-Virus

INFORMEER JE OVER HET CORONAVIRUS

Het coronavirus beheerst het nieuws. We helpen onze leden, vrijwilligers, clubs,... op weg naar de juiste informatie.

  Momenteel zijn er geen wijzigingen voor tafeltennis. Indoorsporten is nog steeds niet toegelaten volgens de beslissingen van de federale overheid, in samenspraak met de Nationale Veiligheidsraad. Dat wil dus zeggen dat er momenteel nog steeds geen clublokalen, sporthallen,... open mogen zijn en we dus voorlopig niet kunnen tafeltennissen. Gelieve U dan ook aan de regels te houden.

  Wat werd beslist op federaal niveau? Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

  Onderstaande beslissingen bepalen wat vanaf 4 mei is toegelaten met betrekking tot het beoefenen van sportactiviteiten:

   

  Fase

  Startdatum

  Richtlijnen

  1a

  4 mei

  • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
  • Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: Tennis, golf, vissen, kajak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief

  1b

  11 mei

  • Idem 1a

  2

  18 mei

  • Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen
  • Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.
  • MAAR: slechts na evaluatie (moet dus nog concreet beslist worden)

  ?

  8 juni (ten vroegste)

  Wordt nog bestudeerd:

  • Horeca
  • Kleinere evenementen
  • Jeugdbewegingskampen en zomerstages

   

  Indien er geen expliciete wijzigingen werden aangekondigd in de beslissingen van 24 april, blijven de eerder geldende beperkingen van kracht. Volgende beslissingen regelen de randvoorwaarden die het beoefenen van sportactiviteiten terug mogelijk moeten maken:

  • Inzake toegestane verplaatsingen:
   • Het verplaatsen naar een sportinfrastructuur lijkt ons een essentiële verplaatsing om een toegelaten activiteit te kunnen uitoefenen. Hierover is echter nog geen expliciete uitspraak gebeurd. We vragen hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.
  • Inzake openstellen sportinfrastructuur:
   • Toegelaten voor outdoor infrastructuur, zodat activiteiten uit fase 1a kunnen beoefend worden
  • Inzake openstellen kantines (horeca):
   • Blijft tot nader order verboden (zie mogelijkheid van ten vroegste 8 juni, maar wordt nog bestudeerd)
  • Inzake openstellen kleedkamers en sanitair:
   • Douches en kleedkamers dienen gesloten blijven
   • In toelichting Wilmes werd niet expliciet gesteld dat toiletten moeten gesloten blijven. Vanuit het waarborgen van hygiëne (o.a. handen wassen) lijkt het dan ook noodzakelijk om deze open te houden, maar met noodzakelijke extra maatregelen in functie van hygiëne. We vragen hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.

  De algemene regels inzake social distancing en hygiëne blijven vanzelfsprekend van kracht, voor, tijdens en na de sportactiviteit.

  • Hou anderhalve meter afstand (behalve voor samenwonenden)
  • Persoonlijke hygiëne (zie affiche in bijlage)

  Vanuit de crisiscel werd een handleiding opgemaakt voor de heropstart van bedrijven. Dit kan ook een nuttige leidraad zijn bij het openstellen van sportinfrastructuur.

  Algemene adviezen om besmetting te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. 
  • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

  LOGO SPORT VLAANDEREN