Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsdomein 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein ‘Scheidsrechters’ aan bod.

Hoofddoelstelling beleidsdomein:
Meer scheidsrechters opleiden zodat de werking zowel op provinciaal als op landelijk vlak verder gezet kan worden. Tegen eind 2024 willen we 20% meer scheidsrechters hebben ten opzichte van de situatie van eind 2020.

Hoe willen we dit bereiken:

- Opleidingen voorzien per provincie zodat scheidsrechter worden zo laagdrempelig mogelijk blijft
Update 2021: De LAC (landelijke arbitrage commissie) werkte een volledig nieuwe opleiding uit. Deze werd eind juni besproken met de 4 provinciale opleiders. Momenteel werd nog geen opleider gevonden voor de provincie Limburg-Kempen, maar kandidaat scheidsrechters uit Limburg-Kempen waren welkom om deel te nemen aan de opleidingen in de andere provincies. Door te werken met provinciale opleiders, in plaats van 1 overkoepelende opleiding, hoopt de federatie de opleiding dichter te brengen bij de kandidaten zodat verre verplaatsingen niet noodzakelijk zijn.
Update 2022: De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de provinciale data van de opleidingen. Van zodra deze definitief vast liggen zal dit ook op onze website opnieuw aangevuld worden (Word scheidsrechter | Vlaamse Tafeltennisliga (vttl.be)). De opleiding voor hoofdscheidsrechter werd uitgesteld naar eind oktober. Kandidaten kunnen zich uiteraard nog steeds inschrijven hiervoor.

- Scheidsrechters meer in beeld brengen zodat er een wederzijds respect ontstaat tussen speler en scheidsrechter. Hierbij evalueren we ook de ervaringen van de scheidsrechters zelf
Update 2021: In 2021 werd gestart met specifieke promo-video’s voor scheidsrechters. Daarbij kon een scheidsrechter zijn eigen ervaring delen met jullie en vragen we ook respect voor onze scheidsrechters, die hun taak op vrijwillige basis opnemen zodat tornooien en competities kunnen georganiseerd worden. Daarnaast is er ook een aparte webpagina met relevante info (https://www.vttl.be/content/scheidsrechters) specifiek voor onze scheidsrechters. In 2021 is er 1 bevraging geweest voor de scheidsrechters. Deze werd uitgevoerd op basis van hun ervaringen op de Vlaamse jeugdkampioenschappen. Een mooi resultaat kwam daar naar boven.
Update 2022: Ook in 2022 doen we verder met de promo-video’s van onze scheidsrechters. Regelmatig trachten we deze opnieuw met jullie te delen via onze sociale media-kanalen. Daarnaast werd ook een enquête opgemaakt na de Vlaamse kampioenschappen ABCDE en de Vlaamse kampioenschappen veteranen. De resultaten hiervan werden gedeeld met de LAC voor verdere opvolging waar nodig.

- Ontwikkelen van een nieuw puntensysteem om zo doorgroeimogelijkheden van de scheidsrechters te optimaliseren
Update 2021: Deze specifieke acties en doelstellingen zijn pas gepland in 2022. Uiteraard zijn extra ideeën hieromtrent altijd welkom, dus contacteer hiervoor de verantwoordelijken binnen de LAC. 
Update 2022: Gelet op de verkiezingen die er waren eind juni, werd begin juli een eerste vergadering van de LAC gepland. Daarbij kwam het puntensysteem aan bod. Er wordt momenteel bekeken hoe dit het beste opgemaakt kan worden op basis van de ervaringen van iedere provincie.

 


LOGO SPORT VLAANDEREN