Vlaamse Tafeltennisliga

Weekprogramma topsportschool

Voorbeeld tafeltennisprogramma

1° JAAR

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

14 – 16.30 uur

 

Tafeltennis

Preventie

 

Tafeltennis

18.00 – 20.30 uur

Cond/Prev.

Tafeltennis

Tafeltennis

Tafeltennis

 

 

2° JAAR

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

14 – 16.30 uur

 

Tafeltennis

Preventie

Tafeltennis

Tafeltennis

18.00 – 20.30 uur

Cond/Prev.

Tafeltennis

Tafeltennis

Tafeltennis

TT:16-18u

 

3° - 6° JAAR

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

14 – 16.30 uur

Tafeltennis

Tafeltennis

Preventie

Tafeltennis

Tafeltennis

16.30 – 20.30 uur

Tafeltennis

Tafeltennis

Tafeltennis

Tafeltennis

TT:16-18u

 

Studieprogramma

De studies zijn en blijven het belangrijkste aspect in de scholing van jongeren. De VTTL wenst niet kost wat kost goede tafeltennissers op te leiden.

De leerlingen van het 1° & 2° jaar zullen als keuzevak tafeltennis krijgen. Samen met de lessen lichamelijke opvoeding betekent dit 6 en 8 uur tafeltennis tijdens de schooluren. Vanaf de tweede graad zullen de leerlingen 12 uur kunnen trainen tijdens de schooluren. Het normale studieprogramma dient echter gevolgd te worden. Dezelfde leerstof voor de verschillende vakken dient beheerst te zijn op het einde van het jaar. Om dit te bereiken en ervoor te zorgen dat leerlingen die hier afstuderen ook kunnen doorgroeien naar de universiteit of hogeschool is er vanuit het ministerie van onderwijs voor gezorgd dat de leerlingen vanaf het 3° jaar ASO in een afzonderlijke groep zullen zitten. Dit wil zeggen dat ongeacht het aantal leerlingen in deze klas, er een leerkracht per vak zal instaan voor het geven van deze lessen. De leerlingen van de richting TSO topsport zullen samen zitten met de leerlingen van de richting TSO lichamelijke opvoeding en sport. Wanneer onze spelers tafeltennissen, zullen de andere hun verschillende sportvakken krijgen. De leerlingen in de 2 de en 3 de graad zitten samen met de spelers van de voetbal- triatlon en eventueel basketbalschool.

Voor de 2 de en 3 de graad ASO kunnen de leerlingen kiezen uit de richting ASO topsport gecombineerd met talen, wetenschappen of wiskunde.

LOGO SPORT VLAANDEREN    logo Be Gold  logo Ethias  logo Tibhar