Vlaamse Tafeltennisliga

Word trainer

Nieuwe cursussen 2017-2018

Cursus Initiator Tafeltennis 2016 Neerpelt Cursus Initiator Tafeltennis 2016 Zandvoorde Cursus Trainer B Tafeltennis 2016 Leuven

Technische Toelatingsproef (Aspirant) Initiator

Afspraak maken

Beoordelingsformulier toelatingsproef (aspirant) Initiator tafeltennis

Technische Toelatingsproef Trainer B

Afspraak maken: De technische toelatingoef trainer B tafeltennis wordt afgenomen in de topsportschool tafeltennis te Leuven. Mail naar Carlo Agnello voor een afpsraak.

Beoordelingsformulier Toelatingsproef Trainer B tafeltennis

Lopende of voltooide Cursussen 2016-2017

Algemene info over trainersniveaus

Algemeen gedeelte van de trainerscursussen

In bijlage vind je een document waarin de basisinfo is opgenomen over de huidige inhouden van de vakken van het   Algemeen gedeelte van de verschillende niveaus:

 • aantal contacturen
 • korte inhoud
 • evaluatievorm

Trainer A

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van de voorgaande
  opleidingsniveaus) in te staan voor het trainen en coachen van competitieve tafeltennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het
  internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport, teneinde de
  tafeltennissers via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw en mentale begeleiding te laten doorstromen naar
  het hoogste niveau en topprestaties te behalen.
 • Opleidingsstramien trainer A
 • Cursusomvang: 292 uur (waarvan 216 uur stage)

Trainer B

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve tafeltennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de tafeltennissport, teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.
 • Opleidingsstramien trainer B
 • Cursusomvang: 140 uur (waarvan 20 uur stage)

Initiator

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve tafeltennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de tafeltennissport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.
 • Opleidingsstramien initiator
 • Cursusomvang: 67 uur (waarvan 10 uur stage)

Aspirant-initiator

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen: een trainingssessie voor te bereiden op basis van de ter beschikking gestelde spel- en oefenfiches, rekening te houden met de didactische basisprincipes in tafeltennis en met de organisatorische tips van de oefenfiches, het concept pre-initiatie (begeleiding van het zeer jonge kind, waarvoor het complete sportspel nog niet toepasbaar is).
 • Opleidingsstramien aspirant-initiator
 • Cursusomvang: 16 uur (waarvan 0 uur stage)

LOGO SPORT VLAANDEREN    logo Be Gold  logo Ethias  logo Tibhar